Вие смятате, че можете да спрете глобализацията

Вие смятате, че можете да спрете глобализацията, чиито частен случай е СЕТА?

Сериозно?

Изключете, компютъра, телевизора, радиото, не търсете телефона, съблечете се и се наметнете с някое халище останало от баба ви.

Защо да се събличате, защо да изключвате уреди различни. Те са глобализационни. Значи вредни.

Сега излезте някъде навън, за да чувате какво казвам:

При съществуващите реалности и тенденции да вършим онова, което е крайно необходимо, за да оцелеем:

Да пазим и развиваме езика си!

Да поддържаме спомена за корените си!

Да развиваме институциите си (ДЪРЖАВАТА!), така че те да действат резултатно в динамично променящия се Свят!

Границите на България са свещени!

Всеки опит, независимо с какви думи е поднесен, за ерозиране на българската идентичност застрашава общностния ни живот.

Да реагираме безмилостно!

Това го можем!..

Ако сте чули и разбрали думите ми, можете да се приберете вкъши,  да захвърлите халището, да се облечете и прочие.

Глобализацията не е страшна!