Път: : Кой кой е : П

Веселин Панайотов

Веселин Боянов Панайотов е роден на 8 май 1932 г. в с. Дичин, Великотърновско.

Завършва право в СУ “Св. Климент Охридски” (1956). Завършва едногодишен курс по съвременна френска литература в Сорбоната, Париж (1965-1966).

Заедно с Владимир Костов е създател на в. “Средношколско знаме”.

Работи последователно във в. “Народна младеж” и списание "Младеж" (главен редактор), откъдето е уволнен за политически прегрешения.   По негово време списанието се превръща в център на свободомислието.

След период на безработица и работа в издателство “Народна младеж”, постъпва като редактор в Студия за игрални филми “Бояна” а по-късно е директор на българския културен център в Дамаск.

След учредяването на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството Веселин Панайoтов, заедно с брат си Иван и приятели образуват алтернативен кръг около Николай Генчев, който настоява за демократично преустройство, "съобразено с българските условия, приоритети и въжделения". Различията им с Клуба са свързани с акцентиране  върху националните проблеми.

"След учредяването на СДС Веселин Панайотов се включи активно в изграждането на коалицията и предизборната борба. Той беше завеждащ отдел “Проучвания, анализи, прогнози и пропаганда” на СДС – 1990 г., дългогодишен член на ръководството на Федерацията на клубовете за демокрация и Българска партия Либерали." (П. Симеонов)

Женен, с дъщеря и син.

Романи: "Бандата търси Африка", "На чисто", "Детето, което ни принадлежи", "Забранено за възрастни" и др.