Величието на Левски

Васил Иванов Кунчев
(18 юли 1837 г.-18 февруари 1873 г.)
Човекът създал с дело и слово основите на нацията и държавата.

 


1.Чиста и свята република ("Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република. — из „Нареда (проектоустава) на работниците за освобождение на българския народ“ — подбуда и цел" и още на десетки места)
2. Изграждане на гражданска нация ("съгласието, братството и съвършеното равенство, между всички народности, българи, турци, евреи и пр. щат бъдат - подбуда и цел" ; "Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.";  "Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци. — до чорбаджията Ганчо Милев в Карлово, 10.V.1871 г." )
3. Върховенство на закона ("всички щат спадат под един общ закон"; "Всичките народи в нея (България) щат живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от бога да живее човекът; и за турчинът, и за евреинът и пр., каквито са, за всичките еднакво ще е само ако припознаят законите равно с българинът. Така ще е в наша България! — Писмо-дописка до Ганчо Мильов в Букурещ, 10.V.1871 г.")
4. Създаването на законите ("закон който по вишегласието на всичките народности ще се избере"; "Всички зависят от вишегласието."; "На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел. — до Филип Тотю, 1.III.1871 г.")
5. Национална независимост ("Работим чисто български и не искаме да се водим по никого извън Българско. — до Д. Хр. Попов, 27.VII.1871 г." ; "От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи. — до новоприети членове в организацията, 19.II.1872 г.")
6. Лична отговорност ("Всекиму ще се държи сметка за делата." ".За враговете на демокрацията и републиката — смърт! 
— из „Нареда (проектоустава) на работниците за освобождение на българския народ“ — наказателен закон, 3" "Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си. — Писмената клетва на Левски, положена след общото събрание в Букурещ, април и май 1872 г." ""Отговорност към обществените средства"; "Строга и редовна отчетност. — до Сливенския комитет, април 1872 г.")