ВОТ - Консерватори, Политическа партия

 

Ето какво казват за себе си на своя официален сайт:

"Политическа Партия ВОТ - Консерватори е учредена на 12.02.2011 г. в гр. Хисаря. За председател на партията е избран Пламен Юруков. Николай Димитров и Михаил Ечков са избрани за заместник-председатели.

През февруари 2011 г., по покана на симпатизанти, Пламен Юруков започна обиколка из страната за срещи с тях. Бяха проведени срещи в:

    * Русе, 22 февруари 2011г.
    * Варна, 9 март 2011г.
    * Бургас, 5 април 2011г.
    * Благоевград, 19 април 2011г.

Основните цели на Политическа Партия ВОТ- Консерватори са:

    * Реформа в модела на управление в България.
    * Защита на силата на индивида над властта на държавата.
    * Решаване на институционалните проблеми на страната.

МОДЕРНИЯТ КОНСЕРВАТИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

България е член на Европейския съюз и е част от глобалната икономика. Това в голяма степен изправя България пред регионални и глобални предизвикателства.

В годините на прехода, държавата поддържаше неефективна образователна система, зле подготвена и неотзивчива бюрокрация в сферата на общественото здравеопазване, както и една лошо работеща система за социално осигуряване. За поддържане на тези и съпътстващите ги системи и до сега се хвърлят огромни ресурси. Не се прилагат политики, основани на изискването и което е по- важно – на постигането на по-високи нива на ефективност.

Ролята на държавата, преди всичко е в това да създава и поддържа обществен ред, да гарантира лична неприкосновеност на гражданите и да поддържа една справедлива и стабилна обществена среда, в рамките на която гражданите си взаимодействат, чрез своите идеи, продукти и услуги.

Ролята на държавата е да създава и гарантира правната рамка, която да позволява на институциите, гражданите и икономическите субекти да изпълняват ефективно функциите си.

Консерватизмът поставя силата на индивида над властта на държавата.

Модерният консерватизъм в България не е насочен срещу промените, напротив – застъпва се за промяна, базирана върху моралните ценности. Модерният консерватизъм отхвърля безсмисления популизъм, както и опасната реторика на екстремизма.

Българският модерен консерватизъм предлага реални идеи и конкретни политики, които препотвърждават и обосновават необходимостта от честност, прозрачност, отчетност, ефективност, индивидуалност, свобода на идеите и на предприемачеството.

Трите стълба на модерния консерватизъм са:

•         Добро управление:

Доброто управление е отчетно, прозрачно и отговорно. Функциониращо съгласно и създаващо условия за върховенство на закона.

•         Малко правителство:

Ролята на малкото правителство е да стимулира подобряването на обществените услуги и да работи за намаляването на разхищението на обществени средства и корупцията на всички нива. Ефективното малко правителство предоставя максимум услуги с минимум изразходвани средства.

•         Умно управление:

Умното управление е ефективно и рационално. То взема решения, въз основа на обективна информация и анализ, а не произвежда политически популизъм. Това управление се основава на моралните ценности и на модерните технологии. Насърчава взаимодействието между различните институции и се стреми към установяването на съвременен ефективен управленски модел.

Модерният консерватизъм предлага смела и работеща визия, един нов път напред. Визия, която припознава ценностите на личността, на морала и на частната инициатива."

------------------

Лидерът на ВОТ - Консеватори е бивш председател на Съюза на демократичните сили.

 

А ето какво съобщава и коментира сайтът Медиапул на 14 февруари 2011:

“Бившият лидер на СДС Пламен Юруков учреди нова партия - "Воля, отговорност, толерантност - консерватори" (ВОТ).

Пред националното радио отстраненият от СДС бивш лидер разказа, че новата формация е учредена в събота в Хисаря и предстои да получи съдебна регистрация. В учредяването на определилата се за консервативна формация са взели участие 543 души.

По думите на Юруков няколко са основни цели на партията - да защитава "силата на личността пред властта на държавата", да има малка държава, която "да не се бърка в дейността на бизнеса" и справяне с институционалните проблеми в България. Той отрече ВОТ да има нещо общо с идеите на партия РЗС, която също се определя като консервативна.

Екслидерът на СДС обясни, че се е завърнал в политиката заради "голямото желание на симпатизантите на дясната консервативна идея. Това са хора, които са предприемчиви, инициативни и които представляват малкия и средния бизнес".

На въпрос как ще се финансира формацията, Юруков отговори - "от членски внос, от фонд за набирателни мероприятия, разрешени от закона. Също така ще разчитаме и на партньорите ни от чужбина". И допълни, че става въпрос за консервативни партии и консервативни фондации.

........

Партията на Юруков ще участва на изборите есента, но не се знае дали ще има самостоятелни кандидати.

........

Съсобственикът на "Спетема кафе" Пламен Юруков председателстваше СДС от средата на 2007 г. до края на 2008 г. Веднага след избирането му за лидер на синята партия в публичното пространство се появиха публикации, че в новото ръководство на най-старата дясна формация е влязъл човек, който е сътрудничил на сегашните спецслужби под псевдонима "Сотир". Юруков, който е почетен консул на Казахстан в България, категорично отрече агентурната си принадлежност.

Политическите му позиции се разклатиха силно през есента на 2008 г. поради съмнения около бизнеса му, обвинения в корупция, заиграване с ДПС и твърдения на НАП, че е излъгал в данъчната си декларация.

През май 2009 г. той бе изключен от СДС с почти единодушно решение на Националния съвет поради опита за вътрешнопартиен преврат точно преди парламентарните избори.

Тогава Юруков и бившият му заместник Пламен Радонов спретнаха незапомнен политически скандал, който прерасна и в съдебен, след като създадоха маса процедурни пречки пред регистрацията на Синята коалиция в ЦИК, което едва не попречи на бившата му партия да се яви на изборите.”