ВМРО - Съюз на македонските организации /ВМРО-СМО/ - 1998 г.

На 7 юни 1998 г. в София е учреден ВМРО - Съюз на македонските организации. Новата организация декларира, че ще бъде координиращ център на всички македонски организации в страната, а не ръководен център. Идеята на учредителите е да се възроди родовата памет на наследниците на българите от Македония. Инициатор на създаването на новата организация е Христо Матов, който е и неин председател. Учредители са дружеството "Братя Миладинови", фондация "Иван Михайлов", дружество "Иван Михайлов" от Гоце Делчев, дружество "Парашкев Цветков" от Плевен.

От ВМРО-СМД на Красимир Каракачанов изразиха становище, че целта на новата организация е да изяви претенция за имотите на македонските организации.

Новата организация декларира същите цели като ВМРО-СМД - опазване на родовия корен и националната идентичност на македонските българи, борба срещу македонизма и сърбокомунизма. В новата организация не са доволни от обвързването на ВМРО-СМД със СДС, от бавното възстановяване на отделните братства и най-вече от лошото стопанисване на македонските имоти, притежавани сега от ВМРО-СМД. От новата организация призовават "Да се сложи край на кариеризма, партизанщината и мафиотството, внедрени през последните години в някои организации в македонското обществено движение". За хората от новата организация младите казвали, че трудно приемат днешните реалности и че живеели със спомените за културно-просветните мероприятия. Може би истинската картина се разкрива от заявеното от ръководството на новата организация, че "ще водим съдебни дела за имотите". Досега всички опити да се оспорва стопанисването на имотите от ВМРО-СМД са завършвали неуспешно. В периода след 1989 г. ВМРО-СМД е единствената българска партия, която не беше преживявала разцепления, но очевидно и тя е сполетяна от този феномен.