Българско сдружение на родовете от Македония

София. "Днес, 4 юни 2012 г., на празника Свети Дух, честван от десетилетия като Ден за почит на загиналите за освобождението на Македония, група единомишленици известяваме за учреденото от нас Българско сдружение на родовете от Македония". Това пише в обръщение на  сдружението, представено  на пресконференция от  неговия  председател Марио Примджанов, правнук на Кузман Шапкарев.  Сдружението е било учредено на 22 март в читалище „Славянска беседа”.

„Независимо от времето на избухналите въстания и водените войни, пътят на преселниците винаги е насочен към Родината-майка с един и същ мотив – да се спасят от народностно обезличаване, запазвайки българското си име, език и култура”, се казва в обръщението. Като цели на сдружението са определени да развива, обогатява и популяризира културно-историческото наследство на българските родове от Македония, да съдейства за сближаване на гражданите от Република България, Република Македония и Република Гърция с едни и същи родови корени, да подпомага за превъзмогване на различията при тълкуването на миналото; да поставя проблемите на потомците пред български държавни институции и международни организации;да работи за защита на правата им извън страната и др.

Учредители на сдружението са Александър Гребенаров, доцент в Института за исторически изследвания при БАН, доктор по история, доктор по история Антоанета Запрянова, Борислав Ризов, Елисавета Шапкарева, по майчина линия на рода Пиперевски от Щип, а по бащина – на Кузман Шапкарев от Охрид, Наум Кайчев, който е бил генерален консул на България в Битоля и Торонто, Иван Попйорданов, Кирил Пендев, Мила Мишайкова-Ризова, Михаил Развигоров, Олга Пърличева, Райна Драганова, министърът на транспорта в правителството на Сергей Станишев Петър Мутафчиев, Христо Григоров, председател на Българския червен кръст.

/По информация на Христина ТЕОДОСИЕВА,  Агенция Фокус, 04.06.2012/