Български космонавт

Solomon Passy

Днес - 6 години по-късно - имаме и добра новина: българин, който се готви сериозно за астронавт. Това е лейтенант Николай Калайджиев - летец от ВВС.
Лошата новина е, че усилието му е по-скоро индивидуално, на моменти и самотно, а не подкрепено от осъзната държавна космическа амбиция. Дори най-лесното и безплатното не е направено: приемане на космическия закон, подготвен и подарен от Атлантическия клуб на правителствата и парламента. А този закон е ясна покана към производители и оператори на космическа техника да припознаят България като шеста космическа сила, каквато тя се води в аналите на ООН. Но бъдещето е пред нас!