Български демократичен форум /БДФ/

Българският демократичен форум /БДФ/ възниква по инициатива на Българските национални легиони. Учреден е на 13 януари 1990 г. БДФ е учредител на Коалиция за Търновска конституция "Свобода". От 18 февруари 1991 г. е член на СДС със статут на наблюдател, а от 9 септември 1991 г. е приет за пълноправен член на СДС. В изборите за 36-о НС получава 4 депутатски места. Към тях впоследствие се присъединяват 3 независими депутати и общият им брой става 7.

БДФ се обявява за нова демократична партия, създадена върху принципите на либерализма и Търновската конституция. Определя се като националистическа организация, която никога не се е отказвала от националните идеали на България, но се бори за тяхната реализация с мирни средства в рамките на ООН и предвижданията на споразуменията от Хелзинки. БДФ се противопоставя на македонизма и на турцизирането на населението с българско етническо самосъзнание. Бори се за отмяна на сегашната "реакционна", според БДФ, конституция и за възстановяване на Търновската конституция, за обезсилване на наредбата-закон за Народния съд, както и на референдума от 1946 г. и на всички останали, според БДФ, репресивни закони.

Печатен орган е в-к "Прелом". Има създадена младежка организация. Ръководни органи: Национален върховен съвет, Централно ръководство. От създаването на партията до 1997 г. председател е Васил Златаров.

Септември 1998 г. - дотогавашният зам.-председател на БДФ Любомир Димитров става съпредседател с Муравей Радев на партията.

Дянко Марков подава оставката си като лидер на БДФ.
На свое заседание на 23 септември същата година партията решава да запази статута си на присъдружна организация на СДС.

Още за Българския демократичен форум, представено от първия му председател Васил Златаров...

 

За БДФ виж и тук>>>