Път: : Реалии

Българска работническа партия /БРП/

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРП/ - название, прието от БКП след сливането й с Работническата партия в края на 30-те. БРП се обявява против присъединяването на България към Тристранния пакт, а след започването на войната срещу СССР пристъпва, по инструкции от Москва, към организиране на въоръжено съпротивително движение. Малко по-късно, през 1942 г., пак по инициатива от Москва, БРП предлага създаването на Отечествен фронт на редица други опозиционни формации, които само след няколко години ще бъдат политически и организационно ликвидирани. От 1948 г. БРП се преименува отново на БКП.