Българска земеделска партия

Политическата формация „Българска земеделска партия“ (БЗП) е била учредена през юли 2013 година, но чак на 10 юни 2015 г. е регистрирана с решение на Софийския градски съд. Председател на партията е д-р Пейчо Касъров, а негови заместници - Иван Дръндев и Албена Бонкова.

Д-р Пейчо Димитров Касъров, е с медицинско образование и с дългогодишен опит в сферата на земеделието.

От партията заявяват, че изповядват идеите на демокрацията, законността, хуманизма и мира. Водещите цели се формират върху принципите на свободно и пълноценно използване на частната собственост и професионалния потенциал на нацията, при опазване и зачитане на българските традиции и утвърдените обществени ценности и морали.

ПП „Българска земеделска партия" си поставя за цел постигане на икономически растеж, социална стабилност и нарастващо благосъстояние на гражданите при демократична и парламентарна форма на държавно управление.

Друга цел е обединяване на земеделските производители и защитаване интересите им на национално и европейско ниво, както и развитие на гражданското общество чрез засилено участие на земеделските производители при решаването на проблемите в българското земеделие.

Новата земеделска партия ще се бори за постигане на модерно, традиционно, биологично и конкурентноспособно земеделие и туризъм, за отстояване на равни права между българския и европейски земеделски производител.

БЗП има за основна задача и да подпомага достъпа на земеделските производители до финансиране по европейски програми и повишаване на квалификацията на специалистите работещи в сектор земеделие.

Създаването на Българска земеделска партия е водено от желанието за промяна в модела на управление на България, като се даде възможност за по-голямо влияние на гражданите върху институциите, декларират новите земеделци.

Новорегистрираната партия ще участва в местните избори, които ще се произведат на 5 октомври 2015 г.

 

http://news.ibox.bg/news/id_1844885950

http://offnews.bg/news/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_8/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_528744.html