Път: : Реалии

Българо-съветската дружба

МЕСЕЦ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА - Всяка година се провежда такъв месец, в който се посрещат делегации от Съветския съюз, съставени от стахановци, известни поети, писатели, артисти, учени, спортни деятели. Срещите с тях се отразяват във вестниците и по радиото.  Призивите: "Да се учим от челния съветски опит" са постоянен рефрен.