"България за всички", Партия

Политическа партия "България за всички"


На заседание на Инициативен комитет за учредяване на политическа партия "България за всички", състояло се на 23 юни 2010 г. в София, е взето решение за приемане на декларация за откриване на подписка за набиране на членове-учредители.

В Учредителната декларация се прави обща оценка на развитието на страната след Десети ноември 1989 г.: надеждите, че ще се развие политически и икономически плурализъм, че ще се изградят демократични институции за управление и граждански контрол; очакванията за просперитет на България и българския народ. Отчита се, че след падането на Берлинската стена България не е могла да остане настрана от глобалното геополитечско разместване, вкл. членството в НАТО и ЕС.

Прави се преглед на постигнатото през изминалите 20 години:

В законодателен и политически план промените и процесите в обществото изглеждат необратими, но се задълбочават някои негативни тенденции.

Кардиналната смяна на собствеността, особено там където се е извършила криминално и непрозрачно, е довела до срив на икономическата база на обществото и държавата.
В геополитически план България неоснователно е загърбила редица приятелски страни и особено Русия.

Най-сериозна заплаха за българския народ са демографският срив, бедността и деморализацията на гражданското общество – към 2010 г. България все още е на последно място в ЕС по основните демографски, икономически и социални показатели. Образованието е занемарено и пренебрегнато. Липсва стратегия за развитие на културата, която е оставена просто да оцелява в пазарните условия.

Учредителите се обединяват с надеждата, че могат да дадат "шанс за достоен живот на днешните и бъдещите български поколения" и се обявяват за свободно, икономически развито и социално справедливо общество.
Целите им: Изграждането и утвърждаването на нация от високообразовани хора, на общество от свободни граждани, които се радват на плодовете на своя труд и имат смелостта да отстояват своите интереси, да живеят в свободен и стабилен свят.

Сред каузите на "България за всички" са:

патриотизмът – всички граждани на "чистата и свята република" (българи, турци, евреи, арменци...) ще живеят в разбирателство и заедно ще отстояват интересите на родината;

мирът и доброто съседство с останалите балкански народи;
новото достойно място на България в Обединена Европа и в света.

Създателите на партията виждат опора в "хората на съзидателния труд от всички поколения", надяват се да обединят "мъдростта на опитните с ентусиазма на младите", вярват в силата на българските жени, готови са да работят "за интересите на всеки отделен човек, за каузата и просперитета на цялото общество".

Смятат, че на българите предстои на дело да утвърдят основния принцип на демокрацията – НАРОДЪТ ИЗБИРА ПРАВИТЕЛСТВОТО, А ПРАВИТЕЛСТВОТО СЛУЖИ НА СВОЯ НАРОД.

В заключение създателите и учредителите на "България за всички" подчертават, че слагат начало на своето дело не заради "политически конюнктурна и утопична цел", а заради "дълбоката убеденост, че България и българското общество не могат непрекъснато да бъдат "догонващи", изоставени в периферията на историята", а "като народ с велика история и с несломим дух", притежават всички предпоставки да бъдат "неотменна част от достойнствата на света".

Списъкът на учредителите включва общо осемдесет души – професори и други интелектуалци, но и фермери и работници. Председател на инициативния комитет е писателят Димитър Томов, директор на университетското издателство, юрист по образование. Сред инициаторите е и проф. Людмил Георгиев (доскоро член на ДПС и един от най-ревностните защитници на Ахмед Доган, а по-отдавна, в началото на 90-те години – член на Федерацията на клубовете за демокрация), философът проф. Витан Стефанов, деканът на Геолого-географския факултет в СУ – проф. Петър Славейков, главният мениджър на "Пирин" – Благоевград, Ивайло Котев, както и поетесата Мариета Ангелова.

Учредителният конгрес се провежда на 8 юли 2010 г. в хотел "Дедеман Принцес" в София. За председател на партия "България за всички“ е избран единодушно Димитър Томов. В Националния изпълнителен съвет са избрани проф. Людмил Георгиев и проф. Ваня Матанова (напуснала ДПС), проф. Витан Стефанов, Стефчо Радев от Тракийския университет в Стара Загора. Людмил Георгиев оглавява Националния предизборен щаб на партията, тъй като новата формация има намерение да участва в предстоящите след година местни избори. Пред конгреса Д. Томов заявява: „Повярвайте, дойде времето да се завърнем. Да прогледнем и поне вътрешно в себе си да си кажем какво от видяното ни харесва и какво не“. „За нас партията е легитимният инструмент, чрез който могат да бъдат успешно защитавани добре осмислените и отговорно разписани обществени интереси на цялото общество, в изпитанията на неговото настояще и в перспективата на неговото бъдеще. Искаме да върнем на българските граждани радостта от живота, спокойствието на почивката, насладата от труда, щедростта на общуването, благородството и блясъкът на речта. Искаме да напишем новата оптимистична теория за българския народ!“.

Според проф. Николай Василев, бивш министър на образованието, България се нуждае от формирането на национален идеал.

Новоизбраният председател Томов съобщава пред репортери, че партията вече има събрани няколко хиляди подписа и може да бъде регистрирана. "Единствената ни цел е да дадем политически субект, в чието лице хората да виждат алтернатива за своите виждания“.

Според някои публикации появата на новата партия цели стоплянето на отношенията между София и Москва, а според коментари на депутати от ДПС, ГЕРБ и “Атака” тя ще е поредната формация, която след време ще застане зад проекта на президента Георги Първанов.

Знакът на партията е изгряващ слънчев диск в жълто-оранжев цвят с надпис "България за всички“ в синъо с бял контур.

Централните органи на партията са национална конференция, национален съвет, национален изпълнителен съвет, председател и национален контролен съвет.