Път: : Реалии

Буржоазно влияние

БУРЖОАЗНО ВЛИЯНИЕПолитическа формула, с която се осъждаха всички прояви на индивидуализъм и различие от съществуващите стандарти на поведение. Буржоазното влияние беше “отживелица”, “упадъчно”, то се родееше с “чуждопоклонничеството”, “националния нихилизъм”, “космополитизма” и други редица други термини, с които се заклеймяваше другостта.

Буржоазното влияние беше нюанс на “идеологическата диверсия на империализма”.

Когато беше “отживелица”, буржоазното влияние се разглеждаше като остатък от капиталистическото минало на обществото. То беше “упадъчно”, когато ставаше дума за въздействието върху младежите и интелигенцията на следвоенни явления в западните страни. Да кажем – рокендролът, туистът. Бийтълс бяха определяни като “упадъчни”. “Упадъчни” бяха дългите коси, брадите, модните дрехи... Всичко това “отклоняваше трудещите се от строителството на  новото общество”. То “сееше съмнения”. “Борбата срещу него” беше “дълг на всеки съзнателен гражданин”.

Против буржоазното влияние се провеждаха  събрания, конференции, симпозиуми. За него се пишеха дисертации.