Път: : Реалии

Бригада

БРИГАДА – Низова производствена структура в промишлеността и селското стопанство начело с бригадир.

 

БРИГАДАИзвършване на несвойствена трудова дейност по инициатива на обществено-политическа организация. В ЦК на ДКМС съществуваше специален отдел: Централен бригадирски щаб.

Бригадите бяха различни видове:

-Селскостопанска бригада на учащи се. Учениците и студентите заминаваха през лятото и есента на село, за да помагат в прибирането на реколтата или в нейната преработка. (Изместваше се началото на учебната година.) Настаняваха ги по частни домове или училищни сгради. ТКЗС поемаха организацията на работата и изхранването им. Извършваше се ръчна, нискоквалифицирана работа, която често се заплащаше, но като се спаднеше цената на храната и другите разходи, за учащия оставаха стотинки, които обикновено отиваха за някакво общо начинание.

Селскостопанските бригади бяха задължителни. От тях се освобождаваха с медицински бележки. Сред учащите се, произлизащи от високопоставени семейства, беше разпространен срамът от “селската работа”. Те се освобождаваха чрез “връзки” [i]...

-Бригади на работещи. Спускаше се нареждане от съответен комитет, прекъсваше се трудовия процес в набелязаните предприятия и учреждения, вдигаха се чиновниците и работниците, закарваха се на някакъв спешен обект – прибиране на реколта, преработка на реколта, довършителни работи в строителството, благоустройствени проекти. Пример – в града ще пристигне важна чуждестранна делегация. Трябва да се пометат улиците и да се оправят тротоарите. Целият град е “на бригада”.

 

[i] Като редовно воден по бригади, мога да потвърдя, че млади хора, събрани заедно, далеч от обичайната си среда, намират достатъчно начини, за да се забавляват така усърдно, че всяка работа им се услажда. Но за всеки, който имаше някакъв ангажимент, бригадата беше велика досада.