Път: : Реалии

Бранник

“БРАННИК” – Масова младежка фашистка организация, създадена със закон през 1940 година по подобие на Хитлерюгенд в Германия. Издържана е от държавния и общинските бюджети.

Целта е била да се възпитават младежите в националистически, фашистки и монархистки дух. Често младежите, особено учениците, са били принуждавани да стават нейни членове. На 9 септември 1944 година организацията “Бранник” е разформирована.

В целия период на комунизма квалификацията “бивш бранник” означаваше политически укор, но за редовите членове на  “Бранник” това обикновено минаваше без последствия. Ако се случеше обаче “бившият бранник” да има упорити лични врагове, можеше да има и неприятности.

Сред активните борци против фашизма и капитализма имаше и бивши бранници, разбира се не защото са били бранници.