Път: : Кой кой е : П

Благой Попов

Роден през 1902 г. в с. Дрен, Радомирско в учителско семейство. В комунистическото движение от гимназистките си години. През 1924 бяга в Югославия, в периода 1925-1929 емигрант в СССР, член на болшевишката партия. През 1929 се завръща в България, член на ЦК на БКП. От 1931 в Москва, в ръководството на Младежкия комунистически интернационал. През 1933 се намира с нелегална мисия в Берлин, където е арестуван, съден и оправдан заедно с Георги Димитров и Васил Танев на Лайпцигския процес. След това отново в Москва, където през 1937 е арестуван и осъден като троцкист (вж. Троцки), прекарвайки в ГУЛАГ до 1954. След освобождаването си се връща в България, където до смъртта си през 1969 г. заема повече или по-малко отговорни длъжности. Автор на мемоарната книга “От процеса в Лайпциг до лагерите в Сибир”, публикувана посмъртно през 1991. През 1979 “Българското освободително движение” издава на Запад от името на Благой Попов брошурата “От Лайпцигския процес до сибирските лагери”.

 

Тримата от Лайпциг.

.................................................................................
Библ. Николова В., Куманов М., Кратък исторически справочник т. III, София 1983; Попов Б., От процеса в Лайпциг до лагерите в Сибир, София 1991.