Бикът

Главата на бика
Главата на бика
Снимка: Петко Симеонов
Дали е на бик? Да не би да е на дивото степно магаре, което тогава се е скитало на стада като антилопите и бизоните?

    Не, това е глава на бик.
 
    За какво е служила малката ниша? В нея е поставяно нещо. Храна? Цветя? Свещи? Късове от жертвоприношения?..

    Поставяно е символът на нещо (или самото нещо!), което в представите на онези хора, свръхестественият бик е носил на рогата си.