Бежанците са стока

Miroluba Benatova

Бежанците (мигранти, чужденци и т.н) са стока в организираната престъпност. Сега, вместо канали за дрога, има канали за дрога и хора. Хората са тайници, мулета, жива сила, стока. Имат стойност като "превозно средство" и няколко хиляди долара. Някои си плащат пътя до Европа с пренасяне на каквото трябва да се пренесе. И понеже са много, никой не им трепери. Който стигне, стигне.

Само че, като се конфискуват наркотици, след време агенция "Митници" организира горене на купчините дрога в пещите на Кремиковци. А като се "конфискува" стока - хора, не може да се постъпи така. Или не сте съгласни?! Те - стоката хора- не изчезват. Не се дематериализират. Не се разтварят във вода.

Никой не говори за мафията. За тези, които осигуряват каналите. За властите, които съдействат за този трафик на човешки същества. След като мафията вземе от тях, каквото имат, стават ничии. Излишни. И предадени за държавно ползване. А са хора. Не пакети. 

Държавата видимо не може да ги изтъргува или да ги ползва. Не може и да се грижи. Какво правим?! Пещите в "Кремиковци" ли припалваме (като за останалите контрабандни стоки), или ще чуем някое разкритие на престъпна дейност по високи етажи. 

Когато някой сочи мигрантите като престъпници, "дошли да ни убиват", да обърне пръста към тези, които ги изпращат, съпровождат и посрещат. Те са с власт, пари и знание. 

А сега нека си спомним, че говорим за хора, всеки от които участник в организираната престъпност, в общия случай - на най-ниско ниво. И тези от високото, имат интерес да насъскат ниските нива. До истерия. До избиване. Не до справедливост.