Път: : Реалии

Асамблея "Знаме на мира"

МЕЖДУНАРОДНА ДЕТСКА АСАМБЛЕЯ “ЗНАМЕ НА МИРА”. Опит на Людмила Живкова, дъщерята на Тодор Живков, да основе световно детско движение под девиза “Единство, творчество, красота”.

В мероприятията по асамблеята са привлечени писатели, хора на изкуството, учени, общественици и политици от цял свят, включително тогавашния генерален секретар на ЮНЕСКО Амаду Мхтар Мбоу.

В България през 1979 и 1980 са организирани две големи срещи на стотици деца от всички континенти, които се включват в различни изяви из областта на изящните и приложните изкуства, литературата, музиката, фотографията, науката, техниката, спорта и др. Край София е построен монументът “Знаме на мира”, украсен с камбани, подарени от различни страни.

През периода 1979-1982 във Фонда “Знаме на мира” постъпват 31 хил. детски и юношески творби от различни области на духовността.

След смъртта на Людмила Живкова през 1981 е основан и Център “Знаме на мира”, оглавен от нейния брат Владимир, но асамблеята бързо запада и дейността й е практически преустановена. През последните години Евгения Живкова, дъщерята на Людмила, се опитва да възстанови някои от елементите на асамблеята, но възможностите преди и сега са несъпоставими.

 

Основните задачи на движението са: "Приобщаване на българските деца към националните и световни ценности, разкриване на детските способности, стимулиране на детското творческо развитие и чрез творчество - възпитание в дух на приятелство и мир между народите за всички деца на света. Прието е като нова форма за дипломация и сътрудничество в името на мира и е подкрепено от ООН, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и други международни организации. През 1987 г. ООН удостоява "Знаме на мира" със званието "Вестител на мира".

 

/Снимка: сп. "Осем"/

Първата асамблея „Знаме на мира“ се провежда през 1979 г. по идея на Людмила Живкова, тогава председател на Комитета за култура. Участват деца от 79 държави, построен е монументът „Знаме на мира“, в който са поставени първите 68 камбани. Инициативата е планирана като еднократна, но заради положителния международен отзвук е решено срещите да са през три години.

До 1989 година в София се провеждат 4 асамблеи и 4 срещи на децата от света. В тях общо са участвали 3900 деца от 138 държави и 14 000 от България.

Програмата му е включена в международната програма на Десетилетието на световното културно развитие до 2000 година.

Поради настъпилите събития в България при прехода към демокрация на 30 август 1990 година българската страна прекратява международното детско движение "Знаме на мира", като прекъсва международните контакти и закрива координационния му блок в София - Център "Знаме на мира".

През 1999 година в нова, значително различаваща се обстановка се създава Фондация "Людмила Живкова - Знаме на мира", като неправителствена организация - продължител на идеите на "Знаме на мира". Неин председател става дъщерята на Людмила Живкова - Евгения Живкова. През 2002 г. се възобновява детската асамблея "Знаме на мира". Тогава в комплекса "Камбаните" се поставя нова камбана, подарена от папа Йоан Павел II при посещението му в България. Същата година представители на фондация "Людмила Живкова" и Атлантическия клуб в България поставиха мемориална камбана на комплекса под наслов "НАТО в служба на мира". Няколко години по-късно и Израел подарява камбана и така общо броят на камбаните, представляващи отделна страна, става 91.

Откъс от откриването на Асамблеята през 1979 г. и встъпителното слово на Людмила Живкова: