Път: : Реалии

Апарат

АПАРАТОбщността от служители, чиновници, които работят в управленска структура – партиен апарат, държавен апарат и пр.