Път: : Реалии

Антикомунизъм

АНТИКОМУНИЗЪМ – Крайно негативна, реакционна идеология за очерняне и оклеветяване на комунизма, комунистическите партии и марксизма-ленинизма. В центъра на антикомунизма беше антисъветизма (системата от негативни твърдения за СССР). До средата на 1990 година думата  антикомунизъм  се възприемаше от масовото съзнание като негативна. Антикомунистите избягваха да се наричат така.