Антидемократичната пропаганда в България

СЪДЪРЖАНИЕ
УВ0Д 4
АНТИДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОПАГАНДА 4
1. ПОПУЛИЗЪМ И АНТИДЕМОКРАТИЧНА ПРОПАГАНДА: КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ А
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 11
3. МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ 12
I. ГЛАВА I 18
ОСНОВНИ ОПОРНИ ТОЧКИ НА АНТИДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОПАГАНДА
(СИНТАКТИКО-СЕМАНТИЧНА АНАТОМИЯ НА ПРОПАГАНДНИЯ ЕЗИК) 18
1.1. „ЗАЛЕЗЪТ НА ЕВРОПА“ 18
1.2. „ВЪЗДИГАНЕТО НА РУСИЯ“ 19
1.3. „ПРОДАЖНИТЕ ЕЛИТИ НА БЪЛГАРИЯ“ 19
1.4. „САЩ/НАТО КАТО ГЛОБАЛЕН ХЕГЕМОН-КУКЛОВОД“  20
II. ГЛАВА II 22
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОПАГАНДНИЯ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ САЙТОВЕ И ВЛОГОВЕ. КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ И
КОМЕНТАРИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАЛЕНДАР: 01.01.2013 - 31.12.2016 Г.22
П.1 „ЗАЛЕЗЪТ НА ЕВРОПА“ 23
П.2 „ВЪЗДИГАНЕТО НА РУСИЯ“ Т1
II.2. 1 НАРАСНАЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА И ДУХОВНА МОЩ НА РУСИЯ 30
II.2. 3 ВРАГОВЕТЕ НА РУСИЯ 32
II.2. 4 МОЩТА НА РУСКОТО ОРЪЖИЕ 33
II.2. 5 КРИМ И УКРАЙНА 35
II.2. 6 САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ 36
СРАВНЕНИЕ НА ТЪРСЕНИЯТА ПО ПОД-ТЕМИ КЪМ ТЕМА 2. „ВЪЗДИГАНЕТО НА
РУСИЯ“ 39
П.З „ПРОДАЖНИТЕ ЕЛИТИ НА БЪЛГАРИЯ: ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО“ 44
П.4 САЩ/НАТО КАТО СВЕТОВЕН ХЕГЕМОН-КУКЛОВОД 50
II.5 КОНТРА-ПРОПАГАНДАТА В БЪЛГАРИЯ: КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАНЕ 58
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ И ИЗВОДИ: 60
 
III. ГЛАВА III 62
КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕС-КЛИПИНГА 62
III.1. ОБЩАТА КАРТИНА НА БЪЛГАРИЯ И СВЕТА В ПРОПАГАНДНАТА ПРЕСА 62
III.2. АВТОРСКИ И АНОНИМНИ ТЕКСТОВЕ ПО ОСНОВНИТЕ ТЕМИ 66
III.3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕДИИТЕ ПО ТЕМИ 69
III.3.1 ПОГЛЕД-ИНФО 72
III.3.2 ГЛАСОВЕ 74
Ш.3.3 УИКЕНД 76
III.3.4 A-SPECTO 77
III.4. АВТОРСКИТЕ ГЛАСОВЕ: ПРЕБРОЯВАНЕ И ДИСЕМИНАЦИЯ НА РУСОФИЛИЯТА 80
Ш.5. КОИ СА ЛОШИТЕ, КОГАТО ВСИЧКО Е ЛОШО? 81
III.6. АРХИЗЛОДЕИ (ОТРИЦАТЕЛНИ ГЕРОИ № 1) 83
Ш.7. ПРОТАГОНИСТИТЕ 90
III.8. ОБРАЗИТЕ НА ПЛЕВНЕЛИЕВ И БОРИСОВ 98