Път: : Кой кой е : С

Анна Серафимова

Анна Серафимова – 1948–1997 г. Филолог, защитава дисертация през 70-те г. Автор на научни статии,  публицистични статии в “Народна култура”, “Демокрация”, “Ново слово”. През 1988 г. е сред създателите на Клуба за демокрация, а по-късно е и председател на Федерацията на клубовете за демокрация. 1992 г.  – зам.-министър на културата. След това е директор на Столичната библиотека.