Анализ на средата...

 

Структурите на гражданското общество, местната власт и образованието.