Аналгетиците

Bozidar Iwkow

Гледам, че някои хора са подбуяли по Боуен терапия. Лошо няма, всеки има право на своята лудост.

Аз ще ви разкажа една семейна история, която научих едва днес и ще ви напиша един цитат от книгата "Хроники на болката", а който иска и може да разбере, какво се опитвам да кажа, ако изобщо казвам нещо.

И така, мой прадядо, баща на майката на моя баща, бил осъден на смърт чрез обесване. Престъплението му: (на)псувал царя. Когато вече му слагали клупа на врата, от хората около бесилката, напред излязъл един циганин и казал:

- Човекът е невинен. Аз напсувах царя.

Моят прадядо живял 103 години.

Семейната историография на дава отговори на много въпроси, които биха могли да възникнат покрай тази случка. От тази история следват поне две поуки:

1. Достойнството на човека не е подвластно на етническия му произход и

2. Който си има век, си има и лек.

А Мелани Търнсторм в "Хроники на болката пише:

"Именно облекчаването на болката е сферата, в която ефектът на плацебото е най-силен.

За разлика от съвременните лекари, които се фокусират върху лекуването на болестта (доста съмнително твърдение на М. Търнсторм -б.м.-Б.И.), древните лечители били ценени предимно заради обезболяващите си лекарства. И когато лечител постигнел облекчаване у някого, това засилвало репутацията му, което пък можело да доведе до още по-силен плацебо ефект при следващия пациент, то още повече да засили репутацията му и така да се поддържа позитивен кръг на обратна информация.

Какви били медицинските вещества в Древния свят (а защо не и до днес - б.м.-Б.И.)?

От всички лекарства на растителна основа с болкоуспокояващо действие само няколко били истински аналгетици..." (с. 1124)