Път: : Кой кой е : С

Александър Стамболийски

Александър Асенов Стамболийски. Внук на прочутия земеделски водач. Роден на 20.10.1938 г. в гр. София. Завършва Висшия Машинноелектротехнически институт “Ленин” – София. Бил е завеждащ отдел “Организационен” – Градския район на БЗНС в София и зав.- отдел “Международни връзки” в Националния съвет на Отечествения фронт. 1989-90 г. – завеждащ направление “Външна политика” на Постоянното присътвие на БЗНС. 1990-91 г. – депутат от БЗНС в Седмото велико народно събрание.