Път: : Реалии

Аграрно-промишлен комплекс /АПК/

Производствена организация на селското стопанство до рухването на комунизма. АПК се създадоха с решение на БКП през 1970 година. Те обединяваха ТКЗС-та, ДЗС-та, МТС-та и др. под. Целта беше да се създаде крупно селскостопанско предприятие. Всъщност АПК задълбочиха бюрократизма и дезорганизацията в селското стопанство.