Път: : Реалии

Агитвлак

АГИТВЛАК - Това е влак, който е създаден по съветски образец. Неговата задача е "да задоволява растящите културни потребности на транспортните работници". Влакът има киносалон, библиотека, читалня, книжарница, спален вагон. Той обикаля страната по жп линиите. Спира на по-големите гари и пътуващите с него артисти изнасят концерти пред жерезничарите и техните семейства. Прожектират се филми (те са няколко броя), продава се и се раздава "прогресивна научна и художествена литература". Влакът е пуснат на 17 април 1950 година.