Спомен на М. Велева за 1989-а и Клуба за гласност и демокрация

„Всяко чудо за три дни, а сега сме в епохата на всеки три дни чудо”,

разговор с Мария Велева за годината на прехода

 

Мария Велева е професор по историография. Завършва през 1951 г. Московския държавен университет със специалност „История”. Още същата година започва работа като асистент по дисциплината „Нова българска история” в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1968 г. води курса „Българска историография”, който по-късно се преименува на „Историография”. Занимава се с принципите на историческото познание и с развитието на българската историческа наука, изграждането и дейността на редица учени: Димитър Страшимиров, Христо Гандев, Пьотър Бицилли, Александър Бурмов, Спиридон Палаузов, Димитър Благоев и др. Има няколко книги, между които: „Димитър Страшимиров. Историографски очерк” (1972 г.), „Александър Бурмов. Очерк” (1988 г.), „Българката съдба на проф. П. М. Бицилли” (2004 г.)