За ново мислене и нов подход...

Текстът на тази книга е важен и заради името на автора.

Иван Александров е историк.

Родом от село Долна Вереница до Монтана. Бивш партизанин в Югославия. Отлично запознат с "югославската идея", великосръбския шовинизъм и титовизма. След 9 септември 1944 г.  работи в ЦК на РМС и ЦК на БКП. 

След 1956 година се занимава с "македонския въпрос". Играе активна, непублична роля в отхвърлянето на "македонизма" в политиката на БКП.  Стои в основата на различни инициативи на партийното и държавно ръководство в тази посока.  

Защитава (виж картите), според рамките на службата си, обективното говорене и писане за българската история. 

Книгата му отразява позицията на ЦК на БКП по македонския въпрос преди рухването на комунизма.