25 май 2024г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

АЛКОХОЛИЗМЪТ - 1947 г.

ПРЕДГОВОРАлкохолизмът от социална болест и социално зло, се е превърнал след войната вече на едно истинско народно бедствие. Пиенето и пиянството се ширят по села и градове безпрепятствено. Те са обладали всички класи и съсловия, обхванали са мъже, жени и младежи в най-работоспособната им възраст, заразили са и децата. Затова се налага една всестранна борба с алкохолизма, в която трябва да вземат участие всички съзнателни членове на републиката, особено младежта, жените, лекарите, учителите и духовните лица — тия, които възпитават народа и го учат на здрав, разумен и морален живот.

От алкохолизма страдат: отделната личност, семейството, обществото и държавата — страда цялото народно стопанство. Двете съкровища на държавата — ЧОВЕКЪТ И ТРУДЪТ, се разстройват непрестанно и трайно от алкохола.

Държавата си служи със закони и наредби, които имат за цел да ограничават алкохолизма сред народа до пълното му ликвидиране. Това влиза и в програмата на Отечествения фронт, и в здравния план на Мин. Нар. Здраве. Съществуващите до сега законодателни мерки за борба с алкохолизма се допълват с новия „Закон за ограничение броя на кръчмите и борба с пиянството“. Само с тия ограничения, обаче борбата с алкохолизма няма да има успех...

Цялата брошура -