Държавна сигурност - мит и реалност

Бончо АСЕНОВ е роден през 1946 г. в Перник.

Завършил е тригодишен курс във Висшата специална школа на МВР и право в СУ „Св. Климент Охридски“.

От 1970 до 1981 г. работи в управление Шесто на Държавна сигурност, а до 1992 г. е преподавател по специални дисциплини във Висшия институт на МВР. През 1996 — 1997 г. работи в Дирекцията по вероизповедания към Министерския
съвет. След това е преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ по дисциплините: „Теория на разузнаването и контраразузнаването“; „Основи на оперативно-издирвателната дейност“ и „Сравнително религиознание“.  

Изнасял е лекции в Нов български университет и в Пловдивския университет „П. Хилендарски“ по „Разузнаването в международните отношения“. Доктор по философия, доктор на икономическите науки, професор.

Издал е 23 книги по проблеми на религията, национализма, защита на сигурността и обществения ред и 2 книги с краеведчески характер