Словения

Словения е съюзна република в състава на СФР Югославия от 1945 г.

Република Словения е държава в Югозападна Европа, обхващаща Юлиевите Алпи и басейните на реките Драва и Сава. Столица й е Любляна.

На 1 декември 1918 г., след разпадането на Австро-Унгария част от Словения влиза в състава на Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. Югославия), като част от словенските територии остават в Италия и Австрия.

След Втората световна война (1945 г.) Словения е една от републиките на Федеративна народна република Югославия (от 1963 г. Социална федеративна република Югославия).

Според Лондонското споразумение от 1954 г., което Югославия сключва с Великобритания, САЩ, Франция и Италия, територията на Триест е разделена, като градът с пристанището е даден на Италия, а по-голямата част с прилежащата му област - на Словения.

През 1990 г. на власт идва опозиционната коалиция ДЕМОС и за президент е избран М. Кучан (преизбран 1992 и 1997 г.).

На 25 юни 1991 г. след референдум е обявена независимостта на Словения (призната от международната общност от 1992 г.).

На 27 юни югославската армия нахлува в Словения като слага началото на войните в Югославия, която след кърваво десетилетие, с намеса и на НАТО, се разпада.

На 27 февруари 1997 г. е сформирано правителство с министър-председател Янез Дърновшек. През 1992 г. Словения става член на ООН.