Стършелово гнездо

Намерено в дънер на дърво - есента на 2016 г.

Снимки Любомир Кольовски