UKRAINA

Украйна е земята, през която най-голям брой европейски народи са стигнали до крайната си нова родина. В древните времена тя е била позната като Скития или Сарматия - по имената на народите, които са доминирали в Понтийските степи дълго преди пристигането на славяните.

Тя заема най-големия сектор от южноевропейската равнина, между мястото, където Волга пресича равнината и Карпатските теснини; и по нея минава главният сухопътен маршрут между Азия и Европа. Съвременното му, славянско име означава "На края", близко съответствие на американското понятие frontier. Централната му точка при бързеите на Днепър, където степният маршрут прекосява речния търговски път, е била жестоко оспорвана от всички пришълци, защото тя осигурява точка за преход между заселените земи на Запад и откритите степи на Изток. Украйна е богата на минерални ресурси - като въглищата в Донбас и желязото в Кривой рог. Льосът на нейния прочут чернозем покрива най-богатите земеделски земи в Европа, които в годините преди 1914 г. са били водещият износител на зърно в Континента.

Но все пак освен полуостров Крим и големите речни долини - Днипро, Днистро и Дин, които представляват фокус както на [khazaria], така и на първата източнославянска държава - по-голямата част от Украйна бе заселена систематично чак в модерните времена. Дотогава широките открити пространства на "дивите поля" били управлявани от набезите на езичниците и номадите и от войните между казаците и татарите.

Отоманското управление от XV до XVIII век я приближава до Черно море и мюсюлманския свят. Полското управление след 1569 г. довежда в страната много полски земевладелци и полски евреи. Руското управление, което се установява стабилно между 1654 г. и 1945 г., довежда руснаците и русификацията.

"Сечта" на запорожките казаци на един остров в Днепър била разрушена от руската армия през 1775 г.; Татарското ханство на о. Крим, през 1783. При царското управление цялата страна официално се казвала Малорусия.
Южните провинции, предвидени за нова колонизация, били наречени Нова Русия.

Не е изненадващо, че след толкова много премеждия и обрати на съдбата съвременните обитатели на Украйна са силно привързани към своята земя. Това личи осезаемо в тяхната жална поезия.

Норман Дейвис "Европа"