Летопис на село Замфирово

 

Авторът на тази книга е Геройко Милчев, дългогодишен заслужил учител от Берковския край. Той пръв написва част от историята на родното си село. Същият автор издава още две книги: „Национално освободителните борби в Берковица и Берковско 17-19в.” и „Легенди от Берковския край”.

 

Към книгата