26 юни - ПРЕПОДОБНИ ДАВИД СОЛУНСКИ

П р е п о д о б н и   Д а в и д  от младини прекарвал живота си във въздържание. Той напуснал отечеството си — Мала Азия, и дошъл в Македония. Живял като отшелник близо до град Солун в една колиба под бадемово дърво. Идващите при него той наставлявал в пътя на спасението. Като угасил в себе си страстите, той оставал невредим и от естествения огън.

Преподобни Давид умрял в 540 г. Мощите му почивали в Солун в църквата, наречена на негово име.