30 СЕПТЕМВРИ - СВ. МИХАИЛ, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИ И НА ЦЯЛА РУСИЯ

Този пръв руски светител, пръв предстоятел на цялата Руска църква, живял в десетия век.

Йоакимовската летопис, една от древните летописи на Руската църква, свидетелствува, че той произхождал от България. Като високо просветен българин-славянин той се оказал подходящ да бъде просветител и кръстител на братския руски народ. Затова Цариградската патриаршия го изпратила в Киев, в Русия с тая велика мисия.

Св. М и х а и л  станал митрополит Киевски и на цяла Русия в 988 г., когато станало и официалното покръстване на руския народ. Той кръстил синовете на великия руски княз Владимир, жителите на Киев, както и изобщо руския народ, подпомогнат от множество свещеници, надошли в Русия по същото време откъм България и Византия.

От древни руски летописи се знае, че св. Михаил бил неуморен християнски мисионер всред русите. Няколко години той непрекъснато обхождал обширните пространства на великата Руска земя с проповеди и свещенодействия.

Св. Михаил починал в 992 г., още приживе на св. княз Владимир.

Единадесет години след тая дата бил разкопан неговият гроб. Мощите му били намерени нетленни и поставени за всенародно поклонение в съборния храм на Киево-Печерската лавра.

Написано било житието му. Съставена била и служба в негова чест.

Оттогава в цялата Руска православна църква се празнува паметта му на 30 септември.