Щрихи към един портрет (за Т. Живков)

 

Една от "тайните” на властническото дълголетие на Тодор Живков се крие в самия него, в неговата  личностна характеристика, в неговата способност да се "вгради" в тоталитарната система и да използва възможностите й...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>