Вековно бягство от нищетата

По стечение на обстоятелствата имах значителна роля в създаването (7 декември 1989) и утвърждаването на СДС. В момента (2001) това е партията, която управлява страната. Аз не съм неин член, но това е без значение.
Невероятен е ураганът на последните десет години. Яко ни удари. Кости чупеше, сухожилия късаше, керемиди хвърчаха, стени се събаряха, колците по лозята като сламки литнаха....

Преобръщаха се душите на хората, преобразуваха се общества, разпадаха се и възникваха държави, създаваше се нов световен ред. Това не беше конспирация. То не може да е резултат на индивидуална воляили колективен замисъл.