Параклис "Свети Йоан Летни"

Снимка и текст Владимир Игнатов

Параклис "Свети Йоан Летни", язовир Пчелина (яз. Лобош). Има надпис от ново време - 1350 г.