Решение на Политбюро на ЦК на БКП - 8.03.1971 г.

Р Е Ш Е Н И Е „А" № 145 на ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 8-1II-1971 г.

За глава на Българската православна църква да се предложи и поддържа кандидатурата на Ловешкия митрополит Максим.

Възлага на председателя на Комитета по църковните въпроси при Министерството на външните работи др. Михаил Кючуков да извърши необходимата подготовка за осигуряване избора на митрополит Максим за патриарх на Българската православна църква."1

 

--------------------------------------------------------------

1./ „Решение „А" № 145 на ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП от 8 март 1971 г., София, архив на Дирекция по вероизповеданията при МС.