50 години от основаването на Израел - изложба в България - 1999 г.

"Пламък на живота"

ИЗЛОЖБА ЗА ЖИВОТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

Изложба "Свещеният път", посветена на 50-годишнината от основаването на Израел, бе експонирана в Националния етнографски музей (бившия царски дворец) в центъра на София (септември 1998 г.).

Експозицията е разказ за историята на евреите в България от XV столетие до края на 40-те години на нашия век. В нея са включени предмети, снимки, документи от всички области на живота на българската еврейска общност - религиозен живот, организации, поминък, бит, етнография, култура и т.н.

Изложени са старинни ръкописи на иврит и еврейски старопечатни книги, издавани в цяла Европа. Представени са синагоги от различни градове, празници и ритуали, предмети на култа, на занаятите (златарство, стъкларство, тъкачество), документи, фотоси и т.н., за дейността на търговски и акционерни дружества, за начинания на еврейската Консистория, на политически, културни, спортни, музикални, младежки, женски и други организации. Дадени са прекрасни образци на домашния бит - обзавеждане, съдове, традиционни носии и дори... бебешки пелени.

Очертан е приносът на евреите в цялостния живот на страната, включително хармоничните им отношения с българското мнозинство. Неслучайно убежище в България търсят не само евреи от Испания и Германия, но и от балкански държави като Гърция и Сърбия, които не познават неизкоренимия антисемитизъм на Западна Европа.

Особено внимание е отделено на спасяването на българските евреи през Втората световна война. Подчертава се, че през периода 1941-1945 г. България е единствената държава в света, където еврейското население има чувствителен демографски прираст. Много от експонатите разказват за "специалните отношения" на еврейската общност с цар Борис III. Както се смята, спасяването на 48-те хиляди български евреи от холокоста е в значителна степен негова лична заслуга. Наред с другите експонати е изложена наградата "Праведен неевреин в памет на цар Борис III, спасител на българската еврейска общност", т.нар. Пламък на живота, връчена през 1994 г. на неговия син Симеон II от Американския еврейски конгрес на оцелелите от холокоста.

 

Тук е и сертификатът от Keren Kayemeth Leisrael на българската гора в Израел, предаден също на Симеон II след освещаването на гората през 1996 г.

Изложбата завършва с оригинала на договора за побратимяването на София и Тел Авив, подписан от кметовете на двата града през 1992 г.
Експозицията е организирана от Националния етнографски музей, Музея за история на град София, Централния държавен архив, Държавния архив в София и Еврейския исторически музей - всички със седалище в българската столица.