Вероучение - учебно помагало 1936 г.

ЕЛИНЪ ПЕЛИНЪ

ЧЕТИВА ПО ВЂРОУЧЕНИЕ

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА УЧЕНИЦИ ОТЪ ВТОРО ОТДЂЛЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ОТЪ 1936 ГОДИНА

ОДОБРЕНИ ОТЪ СВ. СИНОДЪ И  ОТЪ  МИНИСТЕРСТВОТО  НА  НАР. ПРОСВЪЩЕНИЕ СЪ ЗАПОВЪДЬ № 2876 ОТЪ 28. XI. 1936 ГОД. /ПЪРВО ИЗДАНИЕ/

 

Първо електронно издание 2008 на Издателска къща "Омда"

на основата на Четвъртото издание от 1993 година на

Издателска къща „ЛАМЯ-3"

Съставител: Лиляна  Чавдарова

Редактор: Илинда  Маркова

Художествен редактор: Бисера  Йосифова

>>към съдържанието