От Девети до Десети - сборник

Сборникът "От Девети до Десети" е съставен от проф. Димитър Иванов, историк, бивш офицер от шести отдел на Държавна сигурност, а авторите на отделните раздели са, както е отбелязано, "обществено значими фигури от периода на социализма в България, които в качеството си на водещи експерти отчитат постигнатото в ръководения от тях държавен ресор или в отделни негови сектори и направления. "

Това е специфична гледна точка върху тоталитрния комунизъм от дистанцията на петнайсетина години - тогава е издадена книгата. В нея се съдържа обилна информация за онези десетилетия, направени са множество оценки.  Но определено тя не е призив за реставрация на тоталитаризма. Напротив - на редица места в нея изрично се отбелязва привързаността на авторите към  демокрацията.

Целта цялостно да я пусна в интернет е тя да стане достъпна за българоезичната публика. Не бива да има премълчавани гледни точки. Сборникът може да бъде анализиран и интерпретиран според разбиранията на читателите.  Това вече не е наша работа.

Книгата се огласява от Омда със съгласието на съставителя и Фондация "Арете".

Петко Симеонов

>>към съдържанието