Голямата екскурзия - Р. Узунова

ГОЛЯМАТА ЕКСКУРЗИЯ/1/

"В интервютата информацията е изобилна и разнообразна. Няколкото рубрики, които предлагаме, само насочват читателя.

Основното, което се налага като впечатление, е една фраза от интервю: "хората напущат страната, като са изгубили всякаква надежда, че в България повече ще може да се живее под комунистическия режим".
В официалните документи има достатъчно доказателства за целенасочения натиск от властта  върху българските турци.

Но я напускат и искат да я напуснат не само български турци..."

--------------------

* Из книгата с интервюта и репортажи на журналистката от радио "Свободна Европа"  Румяна Узунова  "Лятото на 89-та"

>> Към съдържанието...

/Библиотека Омда/