Младежта 1967 г. - среща в редакцията на сп. "Младеж"


 През февруари 1967 година Веселин Панайотов, главен редактор на списание "Младеж",  организира среща-разговор за младежта на шейсетте години - това е времето на Бийтълс, на хипитата, на Пражката пролет.... На Гагарин (1961), на разходилия се по Луната Армстронг (1969), на Мартин Лутър Кинг, на братята Кенеди....

Стенограмата на разговора през 1967 година, благодарение на късмет, е запазена. Помествам я в Приказката България, защото е документ и си струва /Петко Симеонов/:

Разговор-среща на тема: "Младежта 1967 година - проблеми, решения"
(срещата се организира от редакцията на сп. "Младеж" на 23 февруари 1967 г.)