Знаме на въстаниците от Охрид

Знамето на Охрид
Знамето на Охрид

 http://www.boiniznamena.com/?action=article&id=104

Знамето е изработено от охридските учителки Поликсена Мосинова, Василка Рамзова, Клия Самарджиева и Костадинка Бояджиева. Предназначено е за въстаниците от гр. Охрид.

Осветено е на 23 юли 1903 г. от поп Васил Попангелов, деец и организатор на въстанието в с. Долна Дебърца. На освещаването присъстват 600 души четници и селяни от селата Куратица, Брежани, Плаке и Олейница. След освещаването знамето е връчено на войводата Христо Узунов.

Щабът на въстанието в с. Смилево в състав Дамян Груев, Борис Сарафов и Атанас Лозанчев нарежда въстаническите отряди и чети в Битолския окръг да започнат бойни действия на Илинден.

Въстаниците водят битки в Охридско, Дебърско и Стружко. Четата на войводата Христо Узунов воюва до 24 април 1905 г., когато в битката при Цер, Кичевско, загиват всички четници, заедно с войводата. Знамето на Илинденското въстание в Охрид е пренесено от оцелели въстаници в свободна България.

 

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук