Благодарност

Всички текстове за поп Кръстьо се огласяват с любезното съгласие на  Издателство „Чернат", издателя господин Васил Колев, фондация "Граждани срещу насилието" и Културно общество "Поп Кръстьо".

Те са взети от:

„РЪКОПИСИТЕ на поп Кръстю", книга първа „КЛЕВЕТАТА за поп Кръстю", книга втора „ПРАВОТО излезе налице", книга трета, "ПОП КРЪСТЮ - ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ", книга четвърта, "ИСТОРИЧЕСКАТА НАУКА В ПРЕДУТРИННА МЪГЛА", книга пета, "ПОП КРЪСТЬО И НЕГОВИТЕ ПРОИЯТЕЛИ", книга шеста...

В съставянето и оформянето на тези книги са участвали Васил Колев, Светлана Колева, ст. н.с. д-р Христо Темелски, Георги Мишев, Георги Панамски, Юлия Томова, Коприяна Славкова, Кирил Колев, Десислав Аспарухов... 

Екипът на ОМДА благодари на авторите на текстовете в книгите, както и на изброените дами, господа и институции за техния труд в отхвърлянето на една клевета.

Поп Кръстьо Тотев Никифоров е невинен. Не съществува документ или обстоятелство, което да доказва, че той има отношение към предаването на Левски в ръцете на османците.

Поп Кръстьо умишлено е наклеветяван и демонизиран, заради политически, социопатни и криминални интереси. Определени лица са искали да го отстранят при "разпределение" на политическото наследството на Апостола и национално-освободителните борби. Други са търсели "виновник" за присвоени от тях комитетски пари. Трети, водени от неосъзнавани импулси, са създадавали мита за Предателя, за да удовлетворят националния си мазохизъм...