Анализи от 1998

АНАЛИЗИРАТ СЕ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИКАТА, ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ